Samla lån hos SEB

SEB

”Genom att samla lån och krediter till ett enda lån kan du sänka dina lånekostnader. Med Enkla lånet får du samtidigt bättre kontroll över dina skulder”

SEB sammanfattar med detta citat de två stora fördelarna med att samla lån. Du kan ofta sänka dina lånekostnader och får en betydligt bättre kontroll över dina skulder genom att enbart ett enda lån behöver betalas per månad.

Ansök kostnadsfritt

Vad kostar det?

Ränta

SEB har en ”individuell prissättning” vilket betyder att räntesatsen sätts utifrån den kreditbedömning som sker efter att en ansökan skickats in. Det är däremot enbart räntan som är individuell (i likhet med de flesta samlingslån). Övriga kostnader är samma för alla låntagare.

Räntan som går att få är mellan 3,55% och 10,85% (2017). I likhet med andra större banker erbjuds alltså en låg räntesats.

År 2017 genomförde vi på Samlalånen.com ett test där exakt samma låneansökan skickades till 18 banker. Lånesumman var då på 20 000 kr. SEB hamnade då på förstaplats (tillsammans med ICA) gällande lägst ränta och lägst totalkostnad på lånet”

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgiften för ett samlingslån (eller annat privatlån) är 300 kr. Detta oavsett om du är kund hos banken sedan tidigare eller inte.

Aviavgift

Någon aviavgift tas inte ut oavsett hur betalning sker på lånet. Detta är mycket positivt då dessa ”småavgifter” blir stora summor i längden. På hemsidan går det att läsa att ” En aviavgift på 20 kr i månaden kanske låter lite men ska den betalas i 10 år blir det 2400 kr.”

Se på effektiv ränta och totalkostnad (kapitalkostnad)

SEB poängterar att det är viktigt att jämföra två punkter när samlingslån jämförs. För det första är det den effektiva räntan som visar hur mycket lånet kostar per år. För det andra är det lånets totala kostnad. Många ser enbart på månadskostnad och ränta vilket gör att man väljer lång amorteringstid. Men precis som SEB poängterar är det alltid viktigt att se på lånets totalkostnad. Denna summa kan hållas nere genom att välja kort amorteringstid.

Hur gör jag?

Beräkna hur mycket du sparar

Skulle du spara pengar på att samla dina lån hos SEB och enbart ha ett större lån än många små? Det räknar du lätt ut med hjälp av en lånekalkylator på bankens hemsida. Du lägger till samtliga lån och krediter som du idag har med lånesumma, ränta och månadskostnad. Mycket snabbt summeras dessa och du kan jämföra hur mycket du istället skulle betala och därmed spara med ett samlingslån från SEB. En fördel är även att du kan ändra räntesatsen på lånet för att se hur detta skulle påverka månadskostnaden.

Till stor sannolikhet innebär ett samlingslån från SEB att din månadskostnad och totalkostnad för lånet blir lägre. Bestämmer du dig för att teckna lånet kan ansökan enkelt ske online.

Välj Belopp

SEB erbjuder lån på från 20 000 kr upp till 350 000 kr. Även på denna punkt ligger de på samma nivå som många andra större banker.

I och med banken generellt har en låg räntesats finns en fördel att ansöka om 20 000 kr även om behovet enbart är 15-18 000 kr. Det är nämligen alltid helt kostnadsfritt att återbetala delar eller hela lånet i förtid. Tecknas lånet på ett större belopp än vad som behövs för att lösa dyra lån och krediter används därmed resterande del för att amortera extra i början av låneperioden.

Lösa lån?

Om det är ett samlingslån som ska tecknas (dvs. du ska lösa andra lån med detta lån) bör du ange hur stor skuld som kommer att lösas med lånesumman.

Välj amorteringstid

Amorteringstid som går att välja på är 2 till 10 år. Om du väljer en längre amorteringstid kommer en lägre månadskostnad uppstå men samtidigt blir lånets totala kostnad högre. Kom ihåg att lånet alltid kan betalas i förtid oavsett vald amorteringstid.

Medsökande

Om du vill öka chansen att få lånet beviljat kan en medsökande väljas till lånet. Det ska då vara make, maka eller sambo. Med medsökande ökar även möjligheten att låna ett större belopp än du får göra själv.

Svar och utbetalning

SEB anger att svar på låneansökan ges inom 24 timmar. Om löneförslaget accepteras signeras låneavtalet och returneras till SEB. Har du konto hos SEB betalas pengarna ut till detta konto vanligtvis inom 4-5 dagar efter att banken fått underskrivet skuldebrev. Har du däremot konto hos annan bank kan det ta ytterligare någon dag.

Lös lånen

Har du angett att lånet ska användas för att lösa andra lån krävs det sedan att du skickar in betalningsinformation till SEB då banken kommer att lösa lånen åt dig. Vilka uppgifter som måste lämnas in kommer SEB ange i kontakt med dig. Därefter löser SEB lånen. Skulle det finnas kvar pengar av lånesumman efter att alla skulder betalats kommer denna summa betalas ut till anmält bankkonto.

Amortera

Amorterings sker alltid via autogiro. Däremot går det självklart att betala tillbaka lånet i förväg eller göra extrainbetalningar. Om du önskar göra detta kan banken kontaktas för en speciell avi för dessa inbetalningar. Någon extra kostnad uppstår då inte.

Höja lånet i efterhand

Har de ekonomiska förutsättningarna ändrats så att du har behov av ett större lånebelopp? I så fall kan det vara ekonomiskt smart att höja det befintliga lånet istället för att teckna ännu ett lån hos en annan aktör. Minsta belopp att höja lånet med är 20 000 kr.

En ny kreditbedömning sker och ett nytt skuldebrev ska då skrivas under. Om ökning av beloppet sker via internet uppkommer inte någon ny uppläggningsavgift.

Se video där SEB förklarar fördelarna med att samla lån:

Övrigt

Låneskydd

Till lånet kan försäkringen Låneskydd tecknas. Det måste däremot inte tecknas i samband med lånet utan kan tecknas vid ett senare tillfälle. Kom ihåg att försäkringen har en kvalificeringstid vilket betyder att du måste haft den ett tag innan första utbetalning kan ske.

Låneskydd betalar hela lånekostnaden om du blir sjukskriven eller arbetslös under en längre tid. Utbetalning kan ske med upp till 15 000 kr per månad (som avbetalning direkt på lånet). Med Livskydd kommer hela lånet betalas av i det fall du avlider. Det i sig är en fördel mot anhöriga då lånet annars belastar dödsboet som en skuld.

Det går att teckna enbart Låneskydd eller Livskydd. Med bägge dessa försäkringar ges däremot störst ekonomiskt skydd. Priset för dessa försäkringar är en viss procent av den aviserade månadskostnaden.

Grundläggande krav för att få låna

  • 18 år
  • Årsinkomst på minst 190 000 kr
  • Inte ha betalningsanmärkningar

SEB passar för dig som…

Att samla lån hos SEB passar dig som minst har totalskuld på ca 20 000 kr men mest på 350 000 kr. Dessutom har du ”regelbunden inkomst på minst 190 000 kr” och ingen betalningsanmärkning. Väljer du ha medsökande ska det vara maka/make/sambo.

I jämförelse med andra banker har SEB relativt höga krav som måste vara uppfyllda. Men räntan är låg vilket är bankens stora fördel. Lånet passar därmed dig med relativt god ekonomi som vill ha ett så billigt lån som möjligt.

Passar inte dig som…

SEB passar inte dig som vill låna ett mycket lågt belopp, har svag ekonomi eller har medsökande som inte är maka/make/sambo.

Ansök kostnadsfritt